BASEBALL-FOCUS

2000 Fleer
Missing 130   Set Size 250


1, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 107, 109, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 133, 134, 135,140, 143, 144, 146, 149, 155, 156, 158, 165, 168, 169, 174, 177, 179, 181, 185, 186, 187, 194, 198, 199, 201, 205, 207, 209, 214, 218, 222, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250


BASEBALL-SKYBOX

2000Fleer
Missing 161 Set Size 250


1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 173, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 216, 222, 235, 237


BASEBALL-TRADITION

2000 FLEER
Missing 134  Set Size 450

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 60,  62, 66, 67, 69, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 95, 96, 100, 106, 111, 113, 114, 125, 126, 129, 132, 135, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 163, 164, 168, 170, 174, 183, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 209, 218, 222, 223, 232, 233, 240, 245, 255, 260, 261, 265, 266, 272, 273, 274, 275, 277, 288, 293, 298, 306, 315, 319, 320, 321, 323, 325, 335, 343, 345, 346, 348, 349, 351, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 363, 365, 367, 368, 371, 374, 376, 378, 379, 387, 391, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 408, 409, 417, 418, 420, 424, 426, 427, 430, 438, 440, 441, 443, 445, 447, 450


BASEBALL-FOCUS

2001 Fleer
Missing 179  Set Size 240

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 82, 83, 87, 89, 92, 93, 94, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240


BASEBALL-FUTURES

2001Fleer
Missing 125 Set Size 220


1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 149, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 166, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 194, 199, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 219, 220


BASEBALL-PLATINUM

2001 Fleer
Missing 26   Set Size 250

21, 25, 38, 42, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 79, 86, 91, 93, 98, 101, 108, 109, 120, 124, 128, 134, 137, 141, 144, 146, 149, 150, 162, 163, 165, 172, 173, 176, 182, 186, 189, 192, 193, 196, 198, 200, 207, 210, 220, 221, 228, 242


BASEBALL-TRADITION 

2001 Fleer
Missing 220  Set Size 450

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 43, 47, 49, 50, 51, 57, 60, 65, 66, 68, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 87, 89, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 160, 162, 163, 166, 167, 170, 173, 181, 182, 186, 188, 189, 190, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 210, 211, 212, 214, 218, 222, 225, 226, 231, 239, 240, 245, 250, 251, 254, 256, 262, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 274, 276, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 296, 298, 299, 301, 303, 307, 309, 310, 311, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 330, 331, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 350, 351, 354, 355, 356, 361, 363, 364, 367, 368, 373, 375, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 395, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 443, 444, 445, 447, 448, 449


BASEBALL

2001 Post
Missing 7   Set Size 18

 1, 3, 4, 5, 7, 11, 16


BASEBALL-BONDS RACE TO SEVENTY 

2001 Topps
Missing 66  Set Size 701, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70


BASEBALL-1952 HERITAGE

2001 Topps
Missing 175   Set Size 487

2, 24, 35, 47, 48, 49, 65, 67, 147, 219, 224, 241, 242, 249, 262, 265, 273, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 397, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487


BASEBALL-VINTAGE

2001 Upper Deck
Missing 216   Set Size 400

1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 98, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 118,124, 126, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 198, 206, 209, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 232, 233, 238, 239, 241, 246, 247, 249, 251, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 307, 308, 310, 313, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 339, 341, 343, 344, 346, 351, 352, 354, 358, 359, 361, 363, 365, 367, 368, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400


BASEBALL-DODGERS-STADIUM GIVE AWAY

2002Keebler
Missing 5 Set Size 28

21, 23, 24, 26, 28


BASEBALL

2002 Post
Missing 13   Set Size 301, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 21, 24, 26, 28, 29


BASEBALL-1953 HERITAGE

2002 Topps
Missing 132   Set Size 4401, 6, 7, 9, 10, 24, 31, 36, 37, 38, 46, 53, 56, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 97, 98, 104, 150, 165, 189, 212, 220, 244, 253, 261, 267, 268, 271, 274, 275, 277, 283, 295, 301, 311, 312, 314, 318, 320, 323, 325, 327, 343, 349, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 432, 433, 436, 437, 438, 439, 440


BASEBALL-VINTAGE

2002 UPPERDECK
Missing 69  Set Size 300

2, 6, 13, 14, 22, 23, 32, 36, 45, 48, 50, 63, 66, 75, 84, 93, 95, 97, 102, 106, 113, 115, 116, 123, 124, 125, 128, 130, 149, 158, 160, 163, 164, 165, 171, 172, 174, 178, 181, 184, 187, 203, 214, 219, 225, 226, 230, 238, 239, 253, 256, 257, 258, 261, 264, 265, 266, 273, 274, 276, 277, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 299


BASEBALL-WORLD SERIES HEROES 

2002 Upper Deck
Missing 101   Set Size 180


11, 13, 22, 24, 26, 30, 41, 47, 53, 57, 74, 75, 77, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180  


BASEBALL-1954 HERITAGE

2003 Topps
Missing 261   Set Size 4301, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 30, 37, 43, 44, 47, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 150, 155, 156, 157, 165, 168, 170, 172, 174, 175, 179, 184, 192, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 262, 263, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,  289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 359, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430


BASEBALL-TOPPS 205

2003 Topps
Missing 123   Set Size 3501, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 19, 30, 41, 43, 46, 50, 51, 53, 63, 68, 73, 75, 83, 90, 91, 92, 117, 122, 129, 131, 132, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 205, 207, 210, 213, 215, 219, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 235, 239, 240, 245, 246, 254, 260, 267, 269, 270, 275, 280, 283, 284, 289, 300, 302, 304, 308, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350


BASEBALL-PRESIDENTIAL PASTIME

2004Topps
Missing 36  Set Size 42

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42


BASEBALL-CHECKLIST

2004 Topps
Missing 50  Set Size 1101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 91, 94, 96, 99, 101, 107, 


BASEBALL-1955 HERITAGE

2004 Topps
Missing 357   Set Size 4751, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89,  92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 132, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 177, 180, 182, 184, 185, 186, 189, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 209, 210, 217, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 340, 342, 344, 345, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 362, 363, 364, 368, 369, 372, 376, 384, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393,  397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475BASEBALL-CHEVRON "CLEAN OUTTA' HERE"

2004 Upper Deck
Missing 1  Set Size 12

8


BASEBALL-ROOKIE CUP

2005Topps
Missing 40 Set Size 125?


2, 6, 16, 17, 19, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 50, 56, 57, 58, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124


BASEBALL-UPDATES AND HIGHLIGHTS

2005Topps
Missing 0 Set Size 330


SET COMPLETE
By: Rich Niessen 1/24/17 Last 64 Cards


BASEBALL-1956 HERITAGE

2005 Topps
Missing 340   Set Size 4875, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 74, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 266, 269, 272, 273, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 346, 349, 350, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487


BASEBALL-CLASSICS

2006Upper Deck
Missing 50  Set Size 130

2, 5, 14, 17, 29, 30, 32, 33, 34, 43, 51, 54, 57, 62, 63, 66, 69, 73, 74, 80, 83, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129


BASEBALL-TURKEY RED

2005-2006 Topps
Missing 269  Set Size 6301, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 139, 140, 145, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 170, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181,184, 185, 187, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 210, 211, 214, 215, 217, 218, 220, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 241, 243, 244, 246, 247, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 264, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 298, 302, 306, 310, 311, 315, 316, 317, 319, 321, 326, 329, 332, 333, 337, 338, 339, 348, 350, 353, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 370, 371, 372,  375, 377, 379, 381, 382, 384, 390, 392, 395, 396, 397, 400, 402, 405, 410, 411, 415, 416, 418, 422, 425, 427, 429, 430, 433, 434, 436, 443, 444, 447, 449, 450, 451, 453, 456, 460, 462, 465, 466, 467, 469, 476, 481, 483,  489, 493, 497, 500, 501, 508, 509, 512, 518, 519, 521, 524, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 541, 545, 549, 553,  555, 558, 562, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 601, 602, 605, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 619, 621, 623, 627, 629, 630


BASEBALL-UPDATES HIGHLITES SPORTS ILLUSTRATED MAX ACTION/FUNNY PHOTOS

2006Topps
Missing 2  Set Size 25


17, 19


BASEBALL-1957 HERITAGE

2006 Topps
Missing 158   Set Size 4871, 2, 10, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 74, 76, 79, 88, 89, 91, 95, 99, 106, 108, 109, 121, 123, 125, 127, 146, 161, 165, 177, 196, 202, 208, 211, 214, 218, 219,  226, 228, 230, 238, 246, 248, 255, 257, 261, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 365, 367, 379, 385, 386, 388, 389, 392, 407, 415, 418, 425, 433, 443, 449, 454, 463, 486, 487


BASEBALL-BONDS HR HISTORY 

2006 Topps
Missing 600   Set Size 762


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 734, 744, 745, 757, 758, 759, 760, 761, 762


BASEBALL-MANTLE HR HISTORY 

2006 Topps
Missing 307  Set Size 536


9, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 47, 50, 65, 80, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 148, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 259, 261, 263, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 303, 306, 307, 308, 309, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 336, 338, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 510, 511, 513, 514, 515, 535, 536


BASEBALL-SP

2006 Upper Deck
Missing 37   Set Size 100


1, 3, 5, 13, 16, 18, 24, 26, 29, 32, 33, 37, 42, 43, 45, 49, 51, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 91, 94, 97, 98


BASEBALL-RED BACK

2007 Topps
Missing 6   Set Size 330Red Backs: 120, 178, 277, 294, 305, 309 


 BASEBALL-UP DATES HIGHLIGHTS 

2007 Topps
Missing 23  Set Size 330


5, 63, 130, 138, 162, 168, 169, 170, 173, 176, 181, 187, 190, 191, 203, 210, 211, 269, 302, 326, 327, 328, 329


BASEBALL-MANTLE

2007 Topps
Missing 1  Set Size 9


5


BASEBALL-1958 HERITAGE

2007 Topps
Missing 146  Set Size 4894, 5, 13, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 47, 49, 50,  58, 59, 64, 67, 68, 76, 85, 86, 95, 102, 103, 104, 112, 113, 116, 121, 122, 125, 130, 131, 139, 140, 144, 145, 149, 150, 152, 156, 158, 159, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 182, 185, 186, 187, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 212, 213, 221, 222, 224, 230, 231, 239, 240, 246, 248, 249, 252, 257, 258, 266, 267, 275, 276, 284, 285, 289, 293, 294, 300, 302, 303, 306, 310, 311, 312, 320, 321, 329, 330, 338, 339, 341, 348, 356, 357, 363, 365, 366, 371, 374, 375, 377, 382, 383, 384, 392, 393, 394, 397, 399, 401, 402, 408, 410, 411, 419, 420, 421, 428, 429, 434, 437, 438, 444, 446, 447, 448, 452, 454, 455, 456, 458, 464, 465, 467, 473, 474, 476, 480, 482, 483


BASEBALL-MOMENTS AND MILESTONES 

2007 Topps
Missing 122  Set Size 1931, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193


BASEBALL-ALLEN & GINTER

2007 Topps
Missing 21  Set Size 35058, 63, 116, 119, 186, 194, 203, 212, 219, 230, 277,  306, 307, 309, 310, 317,  319, 323, 327, 331, 332, 334, 340, 345, 348


BASEBALL-OPENING DAY

2008 Topps
Missing 15   Set Size 220

1, 7, 59, 68, 78, 101, 104, 106, 115, 116, 121, 140, 172, 201, 216


BASEBALL-OPENING DAY-PUZZLE

2008Topps
Missing 16  Set Size 28

1, 2, 5, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28


BASEBALL-T.C. HISTORY 

2008 Topps
Missing 17   Set Size 501, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24


BASEBALL-50th ALL-STAR ANNIVERSARY 

2008 Topps
Missing 47   Set Size 15014, 17, 28, 37, 42, 59, 83, 89, 95, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 


BASEBALL-TCP

2008 Topps
Missing 17   Set Size 301, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30


BASEBALL-UPDATES AND HIGHLIGHTS

2008Topps
Missing 5 Set Size 330Updates and Highlights: 52, 
84, 86, 236, 237


BASEBALL-1959 HERITAGE

2008 Topps
Missing 352   Set Size 7202, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 104, 105, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 168, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 189, 190, 195, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 216, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 241, 244, 247, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 301, 305, 306, 308, 309, 313, 315, 316, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 331, 336, 338, 339, 342, 352, 355, 358, 360, 362, 364, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 385, 388, 391, 395, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 515, 520, 523, 529, 531, 532, 538, 542, 545, 546, 549, 553, 561, 562, 563, 564, 567, 569, 573, 576, 578, 579, 581, 584, 589, 592, 593, 597, 602, 603, 611, 619, 626, 632, 638, 648, 651, 653, 658, 667, 671, 672, 675, 677, 679, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719


BASEBALL-ALLEN & GINTER

2008 Topps
Missing 18  Set Size 35037, 50, 55, 63, 162, 306, 308, 310, 319, 321, 322, 324, 330, 332, 334, 335, 343, 350


BASEBALL

2008Upper Deck
Missing 140  Set Size 799

13, 31, 49, 52, 57, 80, 94, 106, 108, 112, 122, 125, 126, 145, 147, 171, 176, 178, 204, 243, 244, 262, 283, 295, 298, 304, 307, 313, 316, 322, 325, 326, 333, 334, 343, 349, 352, 379, 385, 390, 405, 414, 415, 418, 419, 420, 465, 483, 496, 500, 503, 504, 506, 509, 518, 524, 534, 539, 545, 550, 551, 558, 560, 563, 568, 571, 572, 578, 587, 592, 600, 604, 605, 624, 634, 643, 646, 647, 652, 657, 659, 667, 668, 670, 671, 674, 678, 680, 682, 688, 692, 698, 700, 716, 717, 718, 726, 730, 738, 739, 740, 743, 744, 746, 755, 761, 767, 768, 771, 775, 776, 794


BASEBALL-RING OF HONOR

2009 Topps
Missing 22  Set Size 100

3, 15, 47, 49, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100


BASEBALL-TOPPS TOWN

2009 Topps
Missing 32   Set Size 100

51, 57, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


BASEBALL-LEGENDS OF THE GAME

2009 Topps
Have 23   Set Size?

5, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


BASEBALL-TURKEY RED

2009 Topps
Missing 5   Set Size 100

1, 2, 9, 10, 33


BASEBALL-1960 HERITAGE

2009 Topps
Missing 259  Set Size 7202, 11, 18, 21, 22, 26, 31, 35, 38, 44, 45, 48, 53, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 96, 108, 109, 114, 115, 117, 127, 129, 133, 139, 144, 145, 153, 161, 165, 177, 191, 205, 212, 217, 220, 222, 224, 229, 230, 236, 241, 247, 248, 257, 264, 266, 270, 286, 295, 297, 301, 302, 306, 312, 318, 326, 328, 332, 333, 334, 337, 359, 360, 361, 363, 367, 377, 379, 389, 393, 394, 395, 405, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 517, 519, 525, 527, 528, 529, 532, 533, 538, 539, 541, 542, 546, 547, 549, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 560, 563, 564, 567, 572, 573, 576, 580, 587, 588, 591, 592, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 618, 619, 621, 622, 627, 628, 629, 631, 632, 634, 635, 637, 643, 645, 646, 647, 648, 650, 653, 660, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 677, 679, 682, 683, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720


BASEBALL-UPDATES AND HIGHLIGHTS

2009 Topps
Missing 1  Set Size 330Updates and Highlites: 322


BASEBALL-ALLEN & GINTER

2009Topps
Missing 261  Set Size 350


1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 185, 188, 190, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 346, 347, 348, 349


BASEBALL-ALLEN & GINTER-NATIONAL PRIDE

2009 Topps
Missing 52   Set Size 757, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 75


 Pre 1950's, 1950's, 1960's, 1970's, 1980's, 1990's, 2000's, 2010's, Football

Basketball, 

Non-Sports, Batman, TV-Movies


Complete Sets

 

BASEBALL-500 HR CLUB

2001 Post
Missing 0  Set Size 8

SET COMPLETE

By: Bob Bard 5/02/09 Last Cards # 6, 8


BASEBALL-OPENING DAY 

2005Topps
Missing 0  Set Size 165SET COMPLETE
4/20/13 Last 6 Cards

BASEBALL-2ND SET

2006Topps
Missing 0  Set Size 660

SET COMPLETE

By: Steve Archibald 5/9/11 Last 101 Cards


BASEBALL-OPENING DAY 

2006 Topps
Missing 0  Set Size 165

SET COMPLETE

By: Chuck Smalley 12/04/09 Last Cards # 15, 57BASEBALL-UPDATES HIGHLITES 2ND SET 
2006Topps
Missing 0  Set Size 330SET COMPLETE
4/20/13 Last Card # 73

BASEBALL

2007  Topps
Missing 0  Set Size 661  

SET COMPLETE


 BASEBALL-OPENING DAY 

2007Topps
Missing 0  Set Size 220SET COMPLETE
4/20/13 Last Cards # 35, 189

BASEBALL-ALLEN & GINTER PEREZ 

2007 Topps
Missing 0  Set Size 30

SET COMPLETE

By: Bill Ashton 6/08 Last 12 Cards


BASEBALL-2ND SET 

2008Topps
Missing 0  Set Size 660

 

SET COMPLETE

By: Rich Niessen 8/18/10 Last Card #418


BASEBALL-OWN THE GAME 

2008 Topps
Missing 0  Set Size 25

 

SET COMPLETE

By: Kent Goto 6/10/10 Last Cards 7, 9, 17, 23

 


BASEBALL-ALLEN & GINTER-50 STATES 

2008 Topps
Missing 0  Set Size 50

SET COMPLETE

By: Kent Goto 6/10/10 Last Cards 18, 20, 21, 23, 37


BASEBALL

2009Topps
Missing 0  Set Size 660SET COMPLETE
4/20/13 Last Cards # 21, 267 


Make a Free Website with Yola.